Grindelwald

Descente Internationale Maattabel

Descente Internationale Maattabel

Gebruik de volgende rij voor de in Europa gebruikte Descente maten:

Men's Upper Body: F.I.D in cm/inch

Men's Lower Body: I.D. in cm/inch

Ladies Upper Body: F.I. in cm/inch

Ladies Lower Body: F.I. in cm/inch

Junior Body: F.I.D ( Jackets/Pans/Suits )

Adult GS Suits in cm/inch

Descente Internationale Maattabel